[Xem nhanh] Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Maritime Bank

Thông tin mới nhất về Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Maritime Bank. Hiện tại lãi suất cuối kỳ mà ngân hàng Maritime Bank áp dụng cho khách hàng nhận được cao nhất lên đến 6.90% cho kỳ hạn gửi 8 tháng với số tiền gửi Dưới 50 triệu .

Hiện tại, ngân hàng Maritime Bank đang kích cầu thị trường lãi suất cuối năm với nhiều gói ưu đãi cho các khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm nhận lãi suất.

Xem thêm thông tin bảng lãi suất các ngân hàng khác, tại đây:

  1. [Xem nhanh] Bảng lãi suất gửi tiền tiết kiệm ngân hàng Agribank mới nhất
  2. [Click xem] Bảng tổng hợp lãi suất không kỳ hạn các ngân hàng mới nhất

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Maritime Bank

Kỳ hạn/mức tiền Lãi suất cao nhất Định kỳ sinh lời Trả lãi ngay Rút gốc từng phần Ong vàng Măng Non
Dưới 50 triệu Từ 50 triệu – 1 tỷ Từ 1 tỷ trở lên
Rút trước hạn 0
01 tháng 4.85 5.00 5.10 4.75 4.75
02 tháng 4.95 5.10 5.20 4.85 4.85 4.85
03 tháng 5.10 5.20 5.30 4.95 4.85 4.85 5.10 5.10
04 tháng 5.30 5.40 5.50 5.15 5.05 5.05 5.30 5.30
05 tháng 5.30 5.40 5.50 5.15 5.05 5.05 5.30 5.30
06 tháng 6.50 6.60 6.70 6.40 6.30 6.30 6.50 6.50
07 tháng 6.90 6.90 6.90 6.60 6.50 6.50 6.70 6.70
08 tháng 6.90 6.90 6.90 6.60 6.50 6.50 6.70 6.70
09 tháng 6.70 6.80 6.90 6.60 6.50 6.50 6.70 6.70
10 tháng 6.80 6.90 7.00 6.70 6.60 6.60 6.80 6.80
11 tháng 6.80 6.90 7.00 6.70 6.60 6.60 6.80 6.80
12 tháng 6.70 6.90 7.10 6.50 6.40 6.40 6.70 6.70
13 tháng 6.80 7.00 7.20 6.60 6.40 6.40 6.80 6.80
15 tháng 6.85 7.05 7.25 6.55 6.05 6.05 6.85 6.85
18 tháng 6.90 7.10 7.30 6.70 6.30 6.30 6.90 6.90
24 tháng 6.60 6.80 7.00 6.40 6.00 6.00 6.60 6.60
36 tháng 6.60 6.80 7.00 6.40 6.00 6.00 6.60 6.60
04-15 năm 6.60

Bảng lãi suất gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Maritime Bank mới nhất

Phân tích bảng lãi suất ngân hàng Maritime Bank

Với mức tiền gửi dưới 50 triệu, ngân hàng Maritime Bank đang áp dụng lãi suất cuối kỳ cao nhất 6.90% cho kỳ hạn gửi 07, 08 và 18 tháng. Đây là mức khá cao so nhiều mức lãi suất ngân hàng khác cùng lĩnh vực.

Mức lãi suất cuối kỳ cao tiếp theo là 6,85% được ngân hàng Maritime bank áp dụng cho kỳ hạn gửi 15 tháng, kế tiếp đó là 10 và 11 tháng cùng mức lãi suất 6,80%.

Ngoài ra, với gói tiền gửi Từ 1 tỷ trở lên khách hàng sẽ có nhiều cơ hội nhận được mức lãi suất ngân hàng Maritime bank vô cùng hấp dẫn. Gói kỳ hạn gưi tiền 18 tháng sẽ được nhận lãi suất cuối kì lên đến 7.30%.

Trong khi đó, với kỳ hạn gửi tiền 15 tháng đang được ngân hàng Maritime bank hỗ trợ mức lãi suất cuối kỳ giảm 0,3% so với mức 18 tháng là 7.25%.

Tranhbien.vn tổng hợp