Thông tin bảng lãi suất ngân hàng eximbank mới nhất

Lãi suất ngân hàng Eximbank đã có nhiều sự điều chỉnh mới so với tháng trước đó. Hiện tại mức lãi suất khách hàng có thể nhận được cao nhất lên đến 8,0%/ năm cuối kỳ từ ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Lãi suất ngân hàng tại thời điểm cuối năm đang diễn ra vô cùng sôi động khi các ngân hàng đang thi đua hoàn thành doanh số cuối năm trong đó thay đổi bảng lãi suất là một lợi thế.

Bảng lãi suất cuối kì ngân hàng Eximbank

Kỳ hạn gửi Lãi suất cuối kỳ
Không kỳ hạn 0,3%
1 ngày 0,5%
2 ngày 0,6%
1 tuần 1,0%
2 tuần 1,0%
3 tuần 1,0%
1 tháng 4,6%
2 tháng 4,8%
3 tháng 5,0%
4 tháng 5,0%
5 tháng 5,0%
6 tháng 5,6%
7 tháng 5,7%
8 tháng 5,7%
9 tháng 5,8%
10 tháng 5,8%
11 tháng 5,8%
12 tháng 6,8%
13 tháng 7,5%
15 tháng 7,0%
18 tháng 7,3%
24 tháng 8,0%
36 tháng 8,0%
60 tháng 6,0%

Bảng lãi suất được trích tại Website ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam Eximbank

Phân tích bảng lãi suất của ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam Eximbank

NH Eximbank đang áp dụng nhiều mức kỳ hạn tương ứng với các bảng lãi suất khác nhau. Mức lĩnh lãi cuối kỳ cao nhất tới thời điểm hiện tại đang là 8,60%/ năm.

Mức lãi suất thấp nhất được ngân hàng áp dụng cho kỳ gửi không thời hạn chỉ khoảng 0,3%/ năm và gửi tiền nhận theo ngày. Trong đó kỳ hạn gửi 1 và 2 ngày sẽ có mức lãi suất 0,5% và 0,6%.

Trong khi đó, kỳ hạn gửi tiền từ 1 tuần tới 3 tuần đang được ngân hàng xuất nhập khẩu áp dụng chung mức lãi cuối kỳ nhận dc là 1,0%.

Ngoài ra, các kỳ hạn gửi tiền từ 3 tháng tới 5 tháng cũng chung mức lãi là 5,0%, kỳ hạn gửi 7, 8 tháng cùng chung mức lãi suất là 5,7%, 9 và 10 tháng hơn 0,1% là 5,8%.

Ở kỳ hạn 6 tháng mức lãi cuối kì chỉ là 5,6%, đối với kỳ hạn gửi 12 tháng cũng chỉ dừng ở mức 6,8%. Đáng chú ý hơn là kỳ hạn gửi tiền lên 60 tháng chỉ là 6,0%.

tranhbien.vn tổng hợp