Tại sao Shark Hưng hay dùng trái phiếu chuyển đổi?

Chương trình Phi vụ bạc tỷ là một chương trình về tài chính có tỷ lệ xem cao tại Việt Nam và trong chương trình này, Shark Hưng thường nhắc đến trái phiếu chuyển đổi ở mỗi phi vụ với những người gọi vốn.

Vậy tại sao các Shark thường dùng loại trái phiếu chuyển đổi này để trao đổi điều kiện để đầu tư, câu hỏi này sẽ được lý giải khi chúng ta cùng tìm hiểu về trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Đứng trên lập trường là một doanh nghiệp, câu hỏi “trái phiếu chuyển đổi là gì” được định nghĩa như một loại trái phiếu do loại công hình công ty cổ phần phát hành ra thị trường chứng khoán và có thể chuyển đổi thành loại cổ phiếu phổ thông của công ty đang phát hành theo một chuỗi các điều kiện nhất định trong đề án phát hành trái phiếu mà công ty đã nêu ra khi tiến hành phát hành trái phiếu.

Ngược lại, nếu xét về bản chất kinh doanh, trái phiếu chuyển đổi được đánh giá là một sản phẩm  được tạo ra từ trái phiếu doanh nghiệp và quyền mua cổ phiếu do chính công ty đó phát hành ra thị trường.

Nếu bạn là người nắm giữ cổ phiếu, bạn có quyền mua cổ phiếu tại một thời điểm trong tương lai với một mức giá được xác định khi tiến hành mua trái phiếu.

Chương trình Phi vụ bạc tỷ là một chương trình về tài chính có tỷ lệ xem cao tại Việt Nam và trong chương trình này, Shark Hưng thường nhắc đến trái phiếu chuyển đổi ở mỗi phi vụ với những người gọi vốn.

Giá trị của trái phiếu chuyển đổi là gì?

Nếu bạn chọn mua các loại chứng khoán khác có mức lãi suất cao, thì khi mua trái phiếu chuyển đổi lại có mức lãi suất thấp hơn nhiều so với các loại trái phiếu khác.

Tuy nhiên, nếu so với nguồn lực kinh tế trong tương lai, khi đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi, bạn có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thông thường của công ty để tham gia vào quá trình vận hành và được chia cổ tức khi đến thời hạn.

Đây chính là một ưu điểm của trái phiếu chuyển đổi.  Vậy giá trị của trái phiếu chuyển đổi là gì?

Giá trị của trái phiếu chuyển đổi được hiểu là giá trị hiện tại của tiền thanh toán ban đầu khi mua trái phiếu chuyển đổi và các khoản tiền lãi suất định kỳ được chi trả vào các kỳ của trái phiếu, qua một mức lãi suất chiết khấu.

Mức lãi suất chiết khấu này được quy định theo lãi suất chung trên thị trường và có biên độ rủi ro tín dụng của công ty phát hành.

Giá trị quyền mua trái phiếu chịu ảnh hưởng lớn nhất vào giá trị của trái phiếu. Khi thị trường cổ phiếu tăng thì giá trị quyền mua được tăng lên và ngược lại.  Chính vì thế giá trị chênh lệch này được giới tài chính gọi bằng cái tên giá trị nội tại của quyền mua.

Vì thế, khi tiến hành đầu tư vào các thương vụ, những nhà đầu tư thường chú trọng vào lợi ích tiềm năng trong tương lai của trái phiếu mà mình có thể chuyển đổi thành cổ phiếu ở những năm sau này. Chúc các bạn thành công khi tiến hành tham gia vào thị trường tài chính!

theo tranhbien.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: