Tài chính bao trùm là gì? Vai trò của tài chính bao trùm đối với nền kinh tế

Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Vậy tài chính bao trùm là gì? Có gì khác so với tài chính. Tài chính bao trùm là việc mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính có chất lượng bởi các định chế lành mạnh, bền vững với mức giá hợp lý.

Vai trò của tài chính bao trùm là gì?

Đối với những thành phần yếu thế khó có khả năng tiếp cận vốn như hộ nông dân, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhà nước thì nguồn vốn đóng vai trò rất quan trọng. Vốn liếng luôn là đầu vào quan trọng cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ những định chế tài chính lớn cho đến các tổ chức nhỏ, và việc huy động nguồn lực trong nước luôn đóng vai trò góp phần phát triển hệ thống tài chính, qua đó hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế – xã hội bền vững hơn, bao trùm hơn.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi vai trò của tài chính bao trùm là gì.

Vậy tài chính bao trùm là gì? Có gì khác so với tài chính. Tài chính bao trùm là việc mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính có chất lượng bởi các định chế lành mạnh, bền vững với mức giá hợp lý.

Lý do Việt Nam quan tâm tài chính bao trùm là gì?

Vậy lý do Việt Nam quan tâm tài chính bao trùm là gì?

+ So với trước đây, nước Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong việc phát triển đất nước, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, vật chất đầy đủ.

Tuy nhiên, chính sự chênh lệch giàu nghèo này đã nảy sinh ra nhiều vấn đề, cấu trúc dân số cũng đang nhanh chóng thay đổi, tỷ lệ người già ngày càng cao… Do đó, để giải quyết tình trạng này đòi hỏi chính phủ phải đưa ra nhiều giải pháp thiết thực giúp người dân có cuộc sống ấm no hơn, phát triển kinh tế bền vững.

+ Cần phải quan tâm sâu sắc đối với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, các doanh nghiệp nhà nước, các tầng lớp lao động từ lao động nam đến lao động nữ, từ người lớn tuổi cho đến trẻ vị thành niên. Bởi điều này đóng vai trò rất lớn.

+ Trong thời đại công nghệ 4.0, để người dân cả nước thực sự là người tiêu dùng thông minh, sống trong đời sống hiện đại, có nhiều khả năng tiếp cận tài chính đỏi hỏi chính phủ ta phải quan tâm hơn nữa. Mở ra cơ hội để người dân có thể tham gia, tiếp cận tài chính bao trùm