Sổ đỏ không thể hiện đường đi có nghĩa là gì?

Dưới đây là diễn biến chi tiết về một người anh nông dân thắc mắc về Sổ đỏ không thể hiện đường đi có nghĩa là gì? sau khi anh mang giấy tờ tới ngân hàng hỏi thủ tục vay vốn chúng ta hãy thử tìm hiểu thông tin ra sao nhé.

Hướng giải quyết để sổ đỏ có đường đi

Việc ngân hàng Agribank từ chối cho vay tiền vì trên sổ đỏ của anh không có bản vẽ thể hiện đường đi vào lô đất.

Nhưng theo anh nông dân cho biết rõ ràng là trước mắt lô đất của mình là có đường đi tự mở 4m mà. Vậy Sổ đỏ không thể hiện đường đi là gì?

Sổ đỏ có đường đi theo trường hợp này chính là:

  • Thửa đất anh nông dân đang giữ đã được cấp cho các anh em ruột thịt trong nhà với nhau.
  • Đất thường tính theo mẫu, hecta hoặc chí ít mỗi nhà cũng có vài công do được cha mẹ truyền lại mà không có giấy tờ chứng thực.
  • Hoặc do tình trạng phân lô, tách thửa. Vì lợi nhuận, mà chủ đất không có chừa lối đi trên sổ hồng.

Dưới đây là diễn biến chi tiết về một người anh nông dân thắc mắc về Sổ đỏ không thể hiện đường đi có nghĩa là gì? sau khi anh mang giấy tờ tới ngân hàng hỏi thủ tục vay vốn chúng ta hãy thử tìm hiểu thông tin ra sao nhé.

Hướng giải quyết duy nhất cho ánh chính là:

  • Xin trích lục lại bản vẽ hoặc phải đo vẽ lại theo hiện trạng thực tế tại văn phòng đăng ký đất đai Quận/Huyện nơi mình đang sinh sống và làm việc.
  • Lập biên bản họp các hộ dân xung quanh, và tất cả những người đi trong xóm tự nguyện chừa lối đi, không tranh chấp, xác định ranh giới rõ ràng.
  • Xin ý kiến các hộ dân xung quanh thửa đất và trên nguyên con hẻm.

Làm tất cả công việc trên đây sẽ khiến anh có thể được ngân hàng cho vay tiền do giấy tờ hợp lệ.

Theo tranhbien.vn