Sổ đỏ đồng sở hữu cùng nhiều người có được không?

Bạn đã có bao giờ nghe đến sổ đỏ đồng sở hữu chưa? Nếu bạn đang có đự dịnh giao dịch mua bán các loại giấy tờ liên quan các giấy tờ trên thì cần nên tham khảo bài viết dưới đây. Vậy sổ đỏ đồng sở hữu cùng nhiều người có được không?

Sổ đỏ đồng sở hữu là gì?

Nếu bạn đang sở hữu loại giấy chứng nhận sử dụng đất đồng sở hữu lại đang có như cầu muốn thực hiện tách sổ thì viễ đầu tiên bạn cần làm chính là phải được sự đồng ý của tất cả thành viên có tên xuất hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó.

Sổ đỏ, sổ hồng chính là các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định ban hành của pháp luật.

Bạn đã có bao giờ nghe đến sổ đỏ đồng sở hữu chưa? Nếu bạn đang có đự dịnh giao dịch mua bán các loại giấy tờ liên quan các giấy tờ trên thì cần nên tham khảo bài viết dưới đây. Vậy sổ đỏ đồng sở hữu cùng nhiều người có được không?

Sổ hồng chung hay còn gọi là sổ hồng đồng sở hữu: GCNQSD đất, nhà và các tài sản gắn liền với đất do cơ quan thẩm quyền thuộc nhà nước từ huyện trở lên cấp và công nhận quyền sở hữu theo hình thức sở hữu chung từ 2 người trở lên đúng với tên trong sổ mà không nhất thiết phải cùng thân thiết gia đình như: cha mẹ, con cái, vợ chồng…

Hiện nay một số người đang có nhu cầu sổ đỏ chung muốn tách riêng có được không. Sổ đỏ chúng chính là xác lập quyền sở hữu cho 2 chủ hoặc nhiều người cùng sở hữu trở lên và hoàn toàn  được tách sổ riêng nếu làm đúng theo các quy định về thủ tục tách thửa từ pháp luật nhà nước.

Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý những vấn đề sau để được tách thửa đất:

  • Diện tích đất chung không được nhỏ vì thực sự là khó có thể làm thủ tục tách thửa đất
  • Làm sổ đỏ riêng phải làm đầy đủ theo quy định tại Điều 144 và Điều 145 Luật Đất đai năm 2013.
  • Phải đảm bảo đủ diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất.

Theo tranhbien.vn