Sổ đỏ chung có tách riêng được không theo quy định pháp luật

Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nhà đất, bất động sản thì chắc hẳn sẽ phải nắm vững thông tin liên quan về sổ đỏ chung hay sổ hồng đồng sở hữu là gì và có tách riêng được hay không? Có nên mua nhà đất có sổ chung không? Thủ tục mua bán ra sao?

Sổ đỏ chung có tách riêng được không theo quy định pháp luật

Bạn nên biết có rất nhiều người rơi hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan khi mua nhà sổ chung mà các giấy tờ quá phúc tạp và có rất nhiều tồn tại về mặt pháp lý đòi hỏi cần phải tính toán và chấp nhận các rủi ro, khó khăn trong xác lập quyền sở hữu cũng như có được những kinh nghiệm mua nhà chung sổ an toàn, tránh bị lừa, thiệt hại.

Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nhà đất, bất động sản thì chắc hẳn sẽ phải nắm vững thông tin liên quan về sổ đỏ chung hay sổ hồng đồng sở hữu là gì và có tách riêng được hay không? Có nên mua nhà đất có sổ chung không? Thủ tục mua bán ra sao?

Sổ đỏ chung là gì? Chính là xác lập quyền sở hữu cho 2 chủ sở hữu trở lên hoặc có thể nhiều người cũng đồng sở hữu. Tại Điều 144 và Điều 145 Luật Đất đai năm 2013 quy định thì việc tách sổ riêng, tách thửa hoàn toàn đều có thể thực hiện được.

Tuy nhiên, để được tách sổ đỏ riêng cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Để được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho việc tách thửa đất thì diện tích đất tách thửa cần đảm bảo đủ diện tích tối đa cho phép tách.
  • Điều 144 và Điều 145 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc tách thửa đất cần phải xem nếu đất tách sổ riêng có đảm bảo diện tích đất tách thửa tối thiểu của các mảnh đã tách hay không.
  • Sau thời gian gian xem xét và nếu đã đủ điều kiện về diện tích tối thiểu thì sẽ thực hiện thủ tục tách thửa đất theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất.

Sau đó bạn cần chuẩn bị hồ sơ:Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Theo tranhbien.vn