Rèn luyện tư duy lập trình là gì? Cần có những gì ở nó?

Lập trình là môn học hiện nay mà khá hot đối với sinh viên, thế nhưng cũng sẽ có một số không biết về nó. Vậy thì tư duy lập trình là gì?

Vâng? Tư duy lập trình là một khái niệm khá trừu tượng, nhưng có thể hiểu đơn giản là cách ta tư duy để giải quyết vấn đề, phân tích vấn đề lớn thành những vấn đề nhỏ, từ đó xem xét những phương án giải quyết cụ thể và phù hợp. Sau khi lựa chọn được các phương án thích hợp nhất, người học cần phải biết các tư duy để chuyển phương án đó thành mã (code), từ khóa.

Rèn luyện tư duy lập trình là gì? Cần có những gì ở nó?

Các bạn có biết rèn luyện tư duy lập trình là gì không?

Những kiến thức cơ sở nhất là những viên gạch đặt nền móng cho kiến thức sau này như: thuật toán cấu trúc dữ liệu, vòng lặp, đệ qui, cơ chế hoạt động của web,… Là những kiến thức ban đầu của tư duy lập trình.

Đây là những kiến thức nền tảng, mang tính rèn luyện tư duy nhiều nên đôi khi khá là phi thực tế và buồn ngủ khi học. Chắc hẳn ai cũng từng đau đầu căng não khi nghe các thầy giảng về sự kiện, con trỏ hàm, phân tích dữ liệu, cây nhị phân, đệ qui,…

Tuy nhiên, đó gọi là những kiến thức nền tảng, bạn sẽ thấy việc chuyển đổi qua lại gữa các ngôn ngữ khác nhau dễ dàng hơn. Trên thực tế việc nắm vững kiến thức nền tảng sẽ giúp bạn nhiều khi chuyển qua học ngôn ngữ lập trình như HTML, PHP,… Hầu hết các trường đại học chủ yếu dạy những kiến thức như vậy. Đôi khi bạn sẽ thấy chương trình học vô vị hoặc khá khô khan. Nhưng nếu bạn nắm vững vượt qua giai đoạn này và rèn luyện tư duy lập trình sẽ có 1 lợi thế rất lớn về tư duy lập trình.

Tư duy lập trình là gì?

Học cách tư duy lập trình là gì? Nó quan trọng như thế nào?

Học cách tư duy lập trình là gì? Là học các từ tư duy từ cái căn bản rất quan trọng, vì đó là cái gốc để hình thành nên 1 cái cây lớn. Việc học mới đầu căn bản khá nặng nề, mệt mỏi và buồn ngủ. Cố gắng nắm vững căn bản ngay từ đầu mới học thì quả thật rất khó.

Khi bắt tay vào thực hành đi, việc trực tiếp code sẽ giúp bạn ngộ ra nhiều điều, giải đáp những điều bạn chưa rõ khi học căn bản. Bạn cũng đừng mang tư tưởng học căn bản cho xong rồi ngừng. Ngoài ra, có nhiều thứ vượt lên căn bản, phải đào sâu tìm hiểu và tiếp xúc lâu dài với công nghệ thì mới ngộ ra được.

Tin tức liên quan:

Thế nào là tư duy tích cực để thành công?

6 thủ thuật tư duy sáng tạo là gì?

Trong tư duy giữa người giàu và người nghèo ai có lợi hơn