Mua nhà chung sở hồng có được không?

Có nên mua nhà chung sở hồng có được không? Cần lưu ý gì khi mua nhà sổ hồng chung. Rủi ro pháp lý ra sao? Bài viết dưới đây sẽ làm sáng tỏ những thắc mắc trên đây, bạn đọc tham khảo thông tin dưới đây.

Mua nhà chung sở hồng có được không?

a/ Nhà sổ hồng chung là gì?

Nhà chung sở hồng có nghĩa là 1 cuốn sổ hồng có ghi tên cho các đồng sở hữu chung về một loại tài sản liên quan nhà đất theo quy định từ cơ quan có thẩm quyền của pháp luật.

Mỗi chủ sở hữu chung lại được phân quyền riêng và có nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình đã thỏa thuận trước đó.

Có nên mua nhà chung sở hồng có được không? Cần lưu ý gì khi mua nhà sổ hồng chung. Rủi ro pháp lý ra sao? Bài viết dưới đây sẽ làm sáng tỏ những thắc mắc trên đây, bạn đọc tham khảo thông tin dưới đây.

Những người có chung quyền sử dụng đất sẽ có tất cả các quyền lợi như nhau: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.

Đồng thời khi mua bán, mặc dù pháp luật công nhận những chủ sở hữu chung có quyền, nghĩa vụ tương ứng với phần quyền sở hữu của mình.

Khi một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

Nếu đồng sở hữu khác không mua, thì khi giao dịch mua bán thì cần phải có tất các các đồng sở hữu còn lại ra ký mới được.

b/ Sổ hồng chung có vay ngân hàng được không

Sổ hồng chung vẫn có thể vay được ngân hàng nhưng với điều kiện tất cả các cổ đông người cùng sở hữu phải tìm được tiếng nói chung và đồng ký kí vào biên bản chấp nhận cho vay.

Việc vay tiền ngân hàng không nhất thiết phải cùng dòng máu hay hoàng thân quốc thích mà chỉ cần cùng đồng sở hữu tài sản thì có thế vay tiền.

Hiện nay, hầu hết các Ngân Hàng tại Việt Nam đến 99% sẽ không cho vay sổ hồng đồng sở hữu, do liên quan đến yếu tố pháp lý của sổ hồng.

Theo tranhbien.vn