kết quả xổ số sóc trăng thứ 4 ngày 5 tháng 6 năm 2019

kết quả xổ số sóc trăng Thứ Tư ngày 29-05-2019

Lô tô trực tiếp
02 11 24 28 29 30 33 40 49
49 65 69 72 73 82 82 91 96
Đầu Lô tô
0 02;
1 11;
2 24; 28; 29;
3 30; 33;
4 40; 49; 49;
5
6 65; 69;
7 72; 73;
8 82; 82;
9 91; 96;
Đuôi Lô tô
0 30; 40;
1 11; 91;
2 02; 72; 82; 82;
3 33; 73;
4 24;
5 65;
6 96;
7
8 28;
9 29; 49; 49; 69;

 

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
05 18 lần 39 13 lần 66 13 lần 18 12 lần 38 12 lần 59 12 lần
47 11 lần 62 11 lần 78 11 lần 85 11 lần 90 11 lần 96 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
02 1 lần 52 2 lần 26 3 lần 58 3 lần 15 4 lần 19 4 lần
23 4 lần 27 4 lần 71 4 lần 84 4 lần 89 4 lần 95 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
84 161 ngày 26 154 ngày 97 126 ngày 31 119 ngày 04 119 ngày 06 112 ngày
03 98 ngày 45 98 ngày 86 91 ngày 94 84 ngày 41 84 ngày 52 77 ngày
35 77 ngày 78 70 ngày 98 70 ngày 63 63 ngày 68 63 ngày 79 63 ngày
43 56 ngày 25 56 ngày 27 56 ngày 13 56 ngày 07 56 ngày 55 56 ngày
60 56 ngày 58 56 ngày 47 49 ngày 77 42 ngày 38 42 ngày 61 42 ngày
74 42 ngày 56 42 ngày 76 35 ngày 88 35 ngày 00 35 ngày 50 35 ngày
42 35 ngày 14 28 ngày 20 28 ngày 17 28 ngày 05 28 ngày 15 28 ngày
71 28 ngày 12 21 ngày 44 21 ngày 19 21 ngày 23 21 ngày 09 21 ngày
75 21 ngày 53 21 ngày 37 21 ngày 10 21 ngày 22 14 ngày 93 14 ngày
08 14 ngày 90 14 ngày 85 14 ngày 66 14 ngày 70 14 ngày 62 14 ngày
81 14 ngày 21 14 ngày 67 14 ngày 80 14 ngày 92 14 ngày 83 14 ngày
51 14 ngày 95 14 ngày 01 14 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
91 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 66 lần Đầu 1 70 lần Đầu 2 71 lần Đầu 3 82 lần Đầu 4 79 lần
Đầu 5 68 lần Đầu 6 87 lần Đầu 7 71 lần Đầu 8 67 lần Đầu 9 77 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 77 lần Đuôi 1 69 lần Đuôi 2 60 lần Đuôi 3 69 lần Đuôi 4 63 lần
Đuôi 5 85 lần Đuôi 6 76 lần Đuôi 7 69 lần Đuôi 8 85 lần Đuôi 9 85 lần