kết quả xổ số hậu giang chủ nhật ngày 1 tháng 6 năm 2019

kết quả xổ số hậu giang Thứ Bảy ngày 25-05-2019

Lô tô trực tiếp
04 11 14 23 25 31 35 41 42
45 55 57 81 89 91 91 97 98
Đầu Lô tô
0 04;
1 11; 14;
2 23; 25;
3 31; 35;
4 41; 42; 45;
5 55; 57;
6
7
8 81; 89;
9 91; 91; 97; 98;
Đuôi Lô tô
0
1 11; 31; 41; 81; 91; 91;
2 42;
3 23;
4 04; 14;
5 25; 35; 45; 55;
6
7 57; 97;
8 98;
9 89;

 

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất

67 14 lần 87 14 lần 36 13 lần 98 13 lần 05 11 lần 15 11 lần
27 11 lần 70 11 lần 90 11 lần 01 10 lần 16 10 lần 26 10 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
38 1 lần 18 2 lần 48 2 lần 92 2 lần 33 3 lần 43 3 lần
66 3 lần 69 3 lần 97 3 lần 13 4 lần 60 4 lần 73 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
66 193 ngày 33 130 ngày 07 123 ngày 92 116 ngày 05 116 ngày 43 102 ngày
20 95 ngày 85 88 ngày 58 81 ngày 50 81 ngày 38 74 ngày 39 74 ngày
19 74 ngày 34 74 ngày 27 67 ngày 08 67 ngày 69 67 ngày 60 60 ngày
94 60 ngày 02 60 ngày 06 60 ngày 68 60 ngày 61 53 ngày 63 53 ngày
47 46 ngày 48 46 ngày 12 46 ngày 84 46 ngày 65 46 ngày 73 39 ngày
17 39 ngày 86 39 ngày 75 39 ngày 77 39 ngày 01 39 ngày 70 39 ngày
49 39 ngày 88 32 ngày 26 32 ngày 82 32 ngày 96 32 ngày 93 32 ngày
87 32 ngày 80 32 ngày 95 32 ngày 09 32 ngày 29 32 ngày 53 25 ngày
10 25 ngày 54 25 ngày 74 25 ngày 52 25 ngày 00 25 ngày 56 25 ngày
99 25 ngày 36 25 ngày 67 25 ngày 62 18 ngày 40 18 ngày 30 18 ngày
32 18 ngày 22 18 ngày 03 18 ngày 79 18 ngày 21 18 ngày 44 18 ngày
24 18 ngày 28 18 ngày 59 18 ngày 16 11 ngày 90 11 ngày 15 11 ngày
18 11 ngày 37 11 ngày 76 11 ngày 83 11 ngày 51 11 ngày 46 11 ngày
72 11 ngày 64 11 ngày 71 11 ngày 13 11 ngày 78 11 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
45 3 ngày 98 3 ngày 55 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 77 lần Đầu 1 72 lần Đầu 2 79 lần Đầu 3 66 lần Đầu 4 71 lần
Đầu 5 88 lần Đầu 6 72 lần Đầu 7 68 lần Đầu 8 77 lần Đầu 9 68 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 77 lần Đuôi 1 75 lần Đuôi 2 75 lần Đuôi 3 60 lần Đuôi 4 71 lần
Đuôi 5 78 lần Đuôi 6 84 lần Đuôi 7 89 lần Đuôi 8 67 lần Đuôi 9 62 lần