kết quả xổ số đồng tháp thứ 2 ngày mùng 2 tháng 6 năm 2019

kết quả xổ số đồng tháp Thứ Hai ngày 27-05-2019

Lô tô trực tiếp

09 22 25 26 31 32 35 52 53
57 64 67 69 76 82 85 89 95
Đầu Lô tô
0 09;
1
2 22; 25; 26;
3 31; 32; 35;
4
5 52; 53; 57;
6 64; 67; 69;
7 76;
8 82; 85; 89;
9 95;
Đuôi Lô tô
0
1 31;
2 22; 32; 52; 82;
3 53;
4 64;
5 25; 35; 85; 95;
6 26; 76;
7 57; 67;
8
9 09; 69; 89;

 

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
03 13 lần 14 13 lần 31 13 lần 80 13 lần 23 12 lần 51 12 lần
57 12 lần 71 12 lần 13 11 lần 18 11 lần 34 11 lần 48 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
15 3 lần 25 3 lần 02 4 lần 29 4 lần 47 4 lần 63 4 lần
77 4 lần 78 4 lần 94 4 lần 04 5 lần 27 5 lần 36 5 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
47 163 ngày 15 149 ngày 45 142 ngày 02 135 ngày 00 114 ngày 63 107 ngày
79 107 ngày 81 100 ngày 48 100 ngày 42 93 ngày 44 86 ngày 66 86 ngày
46 86 ngày 10 86 ngày 77 86 ngày 06 72 ngày 36 72 ngày 90 72 ngày
38 72 ngày 28 65 ngày 33 58 ngày 74 58 ngày 18 58 ngày 93 58 ngày
62 51 ngày 17 51 ngày 98 51 ngày 54 44 ngày 20 44 ngày 72 44 ngày
01 37 ngày 88 37 ngày 39 37 ngày 87 37 ngày 23 37 ngày 03 37 ngày
86 30 ngày 08 30 ngày 51 30 ngày 21 30 ngày 80 30 ngày 24 30 ngày
29 30 ngày 27 30 ngày 92 23 ngày 96 23 ngày 65 23 ngày 55 23 ngày
91 23 ngày 11 23 ngày 05 23 ngày 40 23 ngày 70 23 ngày 75 16 ngày
04 16 ngày 99 16 ngày 43 16 ngày 12 16 ngày 14 16 ngày 07 16 ngày
50 16 ngày 49 16 ngày 68 16 ngày 37 16 ngày 41 16 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 71 lần Đầu 1 82 lần Đầu 2 66 lần Đầu 3 80 lần Đầu 4 68 lần
Đầu 5 83 lần Đầu 6 69 lần Đầu 7 73 lần Đầu 8 73 lần Đầu 9 73 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 75 lần Đuôi 1 87 lần Đuôi 2 70 lần Đuôi 3 79 lần Đuôi 4 73 lần
Đuôi 5 71 lần Đuôi 6 69 lần Đuôi 7 71 lần Đuôi 8 75 lần Đuôi 9 68 lần