kết quả xổ số đồng nai ngày thứ 4 mùng 5 tháng 6 năm 2019

kết quả xổ số đồng nai Thứ Tư ngày 29-05-2019

Lô tô trực tiếp
04 13 15 21 25 32 40 51 53
55 56 62 62 73 74 83 85 95
Đầu Lô tô
0 04;
1 13; 15;
2 21; 25;
3 32;
4 40;
5 51; 53; 55; 56;
6 62; 62;
7 73; 74;
8 83; 85;
9 95;
Đuôi Lô tô
0 40;
1 21; 51;
2 32; 62; 62;
3 13; 53; 73; 83;
4 04; 74;
5 15; 25; 55; 85; 95;
6 56;
7
8
9

 

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
04 13 lần 32 13 lần 67 13 lần 82 13 lần 25 12 lần 38 12 lần
53 12 lần 10 11 lần 61 11 lần 68 11 lần 81 11 lần 07 10 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
06 2 lần 12 2 lần 86 2 lần 16 3 lần 45 3 lần 57 3 lần
69 3 lần 79 3 lần 80 3 lần 08 4 lần 46 4 lần 49 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
12 224 ngày 29 147 ngày 96 126 ngày 02 126 ngày 59 126 ngày 16 98 ngày
54 91 ngày 20 91 ngày 79 84 ngày 49 84 ngày 34 77 ngày 91 77 ngày
44 70 ngày 93 70 ngày 78 63 ngày 68 63 ngày 11 56 ngày 66 56 ngày
43 56 ngày 84 56 ngày 57 56 ngày 45 56 ngày 17 56 ngày 07 49 ngày
64 49 ngày 89 49 ngày 69 49 ngày 24 49 ngày 72 42 ngày 23 42 ngày
10 42 ngày 06 42 ngày 26 42 ngày 80 42 ngày 50 42 ngày 39 35 ngày
03 35 ngày 33 35 ngày 46 35 ngày 76 35 ngày 36 35 ngày 61 28 ngày
99 28 ngày 90 28 ngày 09 28 ngày 22 21 ngày 42 21 ngày 94 21 ngày
52 21 ngày 27 21 ngày 30 21 ngày 18 21 ngày 14 21 ngày 01 21 ngày
87 21 ngày 63 21 ngày 08 21 ngày 81 14 ngày 38 14 ngày 92 14 ngày
67 14 ngày 77 14 ngày 71 14 ngày 86 14 ngày 82 14 ngày 19 14 ngày
70 14 ngày 47 14 ngày 00 14 ngày 31 14 ngày 65 14 ngày 41 14 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
73 3 ngày 04 2 ngày 25 2 ngày 32 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 68 lần Đầu 1 67 lần Đầu 2 77 lần Đầu 3 86 lần Đầu 4 63 lần
Đầu 5 63 lần Đầu 6 89 lần Đầu 7 77 lần Đầu 8 77 lần Đầu 9 71 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 68 lần Đuôi 1 87 lần Đuôi 2 83 lần Đuôi 3 80 lần Đuôi 4 82 lần
Đuôi 5 75 lần Đuôi 6 48 lần Đuôi 7 83 lần Đuôi 8 74 lần Đuôi 9 58 lần