kết quả xổ số bình thuận ngày 30 tháng 5 năm 2019

kết quả xổ số bình thuận Thứ Năm ngày 23-05-2019

Lô tô trực tiếp
01 05 06 06 09 10 17 32 40
43 57 58 61 71 87 95 95 99
Đầu Lô tô
0 01; 05; 06; 06; 09;
1 10; 17;
2
3 32;
4 40; 43;
5 57; 58;
6 61;
7 71;
8 87;
9 95; 95; 99;
Đuôi Lô tô
0 10; 40;
1 01; 61; 71;
2 32;
3 43;
4
5 05; 95; 95;
6 06; 06;
7 17; 57; 87;
8 58;
9 09; 99;

 

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
95 16 lần 22 14 lần 67 13 lần 91 13 lần 99 13 lần 26 12 lần
11 11 lần 18 11 lần 24 11 lần 30 11 lần 32 11 lần 35 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
54 0 lần 16 1 lần 31 2 lần 10 3 lần 12 3 lần 56 3 lần
25 4 lần 34 4 lần 39 4 lần 44 4 lần 50 4 lần 55 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
31 195 ngày 98 188 ngày 49 160 ngày 16 153 ngày 29 153 ngày 04 146 ngày
48 139 ngày 03 104 ngày 83 97 ngày 56 97 ngày 27 97 ngày 92 97 ngày
96 90 ngày 51 90 ngày 14 83 ngày 77 83 ngày 34 76 ngày 25 76 ngày
47 69 ngày 66 69 ngày 97 62 ngày 76 62 ngày 02 62 ngày 74 55 ngày
93 55 ngày 15 55 ngày 23 48 ngày 07 48 ngày 44 48 ngày 33 48 ngày
20 48 ngày 42 41 ngày 94 41 ngày 73 41 ngày 81 41 ngày 30 41 ngày
75 41 ngày 54 41 ngày 12 41 ngày 55 41 ngày 72 34 ngày 39 34 ngày
64 34 ngày 38 34 ngày 89 34 ngày 69 27 ngày 45 27 ngày 35 27 ngày
18 27 ngày 00 27 ngày 82 27 ngày 84 27 ngày 91 27 ngày 78 20 ngày
08 20 ngày 36 20 ngày 68 20 ngày 80 20 ngày 50 20 ngày 24 20 ngày
67 20 ngày 11 20 ngày 26 20 ngày 53 20 ngày 90 20 ngày 13 20 ngày
60 20 ngày 52 20 ngày 37 20 ngày 21 20 ngày 22 13 ngày 86 13 ngày
46 13 ngày 88 13 ngày 62 13 ngày 65 13 ngày 79 13 ngày 63 13 ngày
41 13 ngày 85 13 ngày 59 13 ngày 70 13 ngày 28 13 ngày 19 13 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
01 2 ngày 10 2 ngày 17 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 79 lần Đầu 1 71 lần Đầu 2 85 lần Đầu 3 76 lần Đầu 4 73 lần
Đầu 5 48 lần Đầu 6 78 lần Đầu 7 71 lần Đầu 8 67 lần Đầu 9 90 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 70 lần Đuôi 1 74 lần Đuôi 2 84 lần Đuôi 3 73 lần Đuôi 4 60 lần
Đuôi 5 78 lần Đuôi 6 68 lần Đuôi 7 82 lần Đuôi 8 71 lần Đuôi 9 78 lần