Hàng hóa tư là gì, bí mật về hàng hóa tư?

Do tính chất đặc thù trong sản xuất kinh doanh nên mỗi doanh nghiệp sử dụng những loại hàng hóa tư khác nhau. Phân loại hàng hóa tư là việc nghiên cứu, sắp xếp các loại hàng hóa theo từng nội dung, công dụng, tính chất thương phẩm của chúng nhằm phục vụ cho yêu cầu quản trị của doanh nghiệp.

Căn cứ vào nội dung và yêu cầu quản trị doanh nghiệp, các loại hàng hóa được chia thành nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ,…để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh đạt hiểu quả tối ưu nhất.

Hàng hóa tư là gì, bí mật về hàng hóa tư?

Hàng hóa vật tư là gì?

Những điều nên biết về hàng hóa tư đối với sản xuất

Việc ghi chép trung thực, chính xác toàn bộ các thông tin có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Trong đó, việc hiểu rõ các khái niệm và đặc tính của tài sản, vốn, nguyên liệu hay nợ rất cần thiết cho kế toán viên. Có nhiều kế toán viên còn băn khoăn về khái niệm hàng hóa tư, vậy hàng hóa tư là gì?

Trước tiên, bạn nên biết hàng hóa tư là các loại nguyên vật liệu chính, phụ nhiên liệu… tham gia vào quá trình sản xuất cấu tạo lên thành phẩm. Với mỗi tài khoản, lại có các quy định và nguyên tắc khác nhau. Ví dụ như tài khoản nguyên liệu, vật liệu,… đây là tài khoản dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng giảm của các nguyên liệu vật liệu trong kho của doanh nghiệp.

Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường các nguyên vật liệu có thể được phản ánh vào tài khoản khi được phân loại gồm các hàng hóa sau: nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, vật tư thay thế, vật liệu,…

Tương tự, công cụ dụng cụ cũng được dùng để phản ảnh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại công cụ, dụng cụ.

Những lưu ý khi sử dụng hàng hóa tư

Với thành phẩm, đây là tài khoản dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các loại hàng hóa tư thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quy trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong và được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho.

Còn với hàng hóa tư, đây là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về vừa về với mục đích để bán. Trường hợp hàng hóa mua về vừa dùng để bán vừa dùng để sản xuất, kinh doanh không phân biệt rõ ràng giữa hai mục đích bán lại hay để sử dụng thì vẫn phản ánh vào tài khoản hàng hóa.

Bài viết liên quan:

Hàng hóa xuất khẩu là gì?

Hàng hóa xuất nhập khẩu là gì?

Bạn nên biết hàng hóa đi đường cần những giấy tờ gì?