Dự án khu dân cư hơn 2.550 tỉ đồng tại TP Thanh Hóa: Hủy sơ tuyển vì không tuân thủ qui định pháp luật

Theo báo thanh hóa mới nhất tìm hiểu, thì trong ngày 1/4/2019, Trung tâm Phát triển quĩ đất Thanh Hóa thông báo mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện dự án nói trên. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, được xây dựng tại xã Đông Tân, TP Thanh Hóa trên diện tích đất được duyệt là 489.700 m2, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.551,062 tỉ đồng. Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển.

Sau khi tiến hành đóng sơ tuyển vào ngày 3/5/2019, Bên mời thầu tiến hành các thủ tục đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của các nhà đầu tư tham dự sơ tuyển, trình Sở KH&ĐT Thanh Hóa thẩm định.

Tuy nhiên, ngày 21/11/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 15957/UBND-KTTC về việc hủy sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án này.

Việc hủy sơ tuyển và tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư thực hiện Dự án dựa trên đề xuất của Sở KH&ĐT Thanh Hóa tại Văn bản ngày 15/11/2019. Lí do phải hủy là do hồ sơ mời sơ tuyển được duyệt không tuân thủ qui định của pháp luật về quản lí đầu tư phát triển đô thị.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Trung tâm Phát triển quĩ đất Thanh Hóa, Sở KH&ĐT (đơn vị thẩm định) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc lập, thẩm định hồ sơ và tuyệt đối không để xảy ra những sai sót như trên. Trường hợp nhà đầu tư đề nghị bồi thường trong quá trình dự sơ tuyển, Bên mời thầu nghiên cứu, thực hiện bồi thường cho nhà đầu tư theo qui định của pháp luật.

Sau khi hủy sơ tuyển, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Trung tâm Phát triển quĩ đất Thanh Hóa tổ chức lập lại hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nêu trên theo đúng qui định hiện hành của pháp luật, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Theo một cán bộ của Trung tâm Phát triển quĩ đất Thanh Hóa, theo yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa, Dự án sẽ được nghiên cứu đầu tư xây dựng thô toàn bộ phần công trình hạ tầng kỹ thuật đối với các diện tích mà trong hồ sơ mời sơ tuyển trước đây chỉ yêu cầu xây dựng phần móng.

Sự thay đổi này sẽ khiến tổng mức đầu tư của Dự án tăng lên. Theo khái toán sơ bộ, tổng mức đầu tư Dự án sẽ tăng lên khoảng 3.300 tỉ đồng.

Sau khi hủy sơ tuyển, Bên mời thầu sẽ tiến hành các thủ tục theo qui định để tiến hành lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo qui mô và phạm vi đầu tư mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.