Các tiêu chuẩn về chất lượng không khí ở Việt Nam

Do xảy ra hiện tượng mù quang hóa gần đây mà rất nhiều người Việt Nam quan tâm đến các tiêu chẩn về chất lượng không khí. Nhưng trên internet có rất nhiều thông tin về những con số này không biết đâu mới là tiêu chuẩn thực sự. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về loại tiếu chuẩn này nhé.

Tiêu chuẩn về chất lượng không khí do ai ban hành, công bố ở đâu ?

Tiêu chuẩn là những yêu cầu về đặc tính kỹ thuật hay một mốc nào đó để làm chuẩn để phân loại đánh giá chất lượng môi trường. Tiêu chuẩn về chất lượng không khí sẽ do một tổ chức nào đó ban hành. Còn chỉ số chúng ta thực sự quan tâm đó chính là quy chuẩn về chất lượng không khí do chính phủ ban hành dưới dạng văn bản pháp luật. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của các yếu tố môi trường, hàm lượng được phép có trong môi trường của một chất hay một hợp chất. Hiện nay tiêu chuẩn được khuyến khích thực hiện còn quy chuẩn bắt buộc thực hiện.

Tiêu chuẩn về chất lượng không khí hiện có 2 bộ tiêu chuẩn :

  • TCVN 5508:2009 Không khí vùng làm việc. Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo;
  • TCVN 5509:2009 Không khí vùng làm việc. Silic dioxit trong bụi hô hấp. Giới hạn tiếp xúc tối đa;

Quy chuẩn về chất lượng không khí gồm có:

  • QCVN 02:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế;
  • QCVN 05:2009/BTNMT – QCKT quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
  • QCVN 06:2009/BTNMT – QCKT quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
  • QCVN 19: 2009/BTNMT – QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
  • QCVN 20: 2009/BTNMT – QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;
  • QCVN 21: 2009/BTNMT – QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học;
  • QCVN 22: 2009/BTNMT – QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện;
  • QCVN 23: 2009/BTNMT – QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng;

Xem thêm :

Chất lượng không khí 24h qua tại Hà Nội ra sao ? 

Các tiêu chuẩn và quy chuẩn đều được công bố trên website chính thức của chính phủ và bộ Tài Nguyên Môi Trường.

Cần quan tâm quy chuẩn nào ?

Hiện tại, nếu bạn không phải là doanh nghiệp sản xuất thì bạn cần quan tâm quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh. Quy chuẩn này sẽ quy định hạn mức tối đa của các chất được phép tồn tại trong không khí chúng ta đang hít thở. Bạn cần quan tâm các con số như: CO, SO2, NO2, TSP, Pb, PM2,5 , PM10…Các chất này luôn tồn tại trong không khí nhưng khi nó vượt quy chuẩn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mình.