Bảng lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng ACB mới nhất

Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng ACB mới nhất hôm nay. Kỳ hạn gửi tiền > 1 tỷ không thời hạn sẽ được ngân hàng Á Châu trả tương ứng 0,30%. Xem chi tiết bảng lãi suất ngân hàng Á Châu ở phần tiếp theo.

Hiện tại, mức lãi suất cao nhất của ngân hàng ACB là 7,05%/ năm đối với số tiền gửi >10 tỷ với kỳ hạn gửi 12 tháng.

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng ACB mới nhất

1/ Bảng lãi suất tiết kiệm không thời hạn (đơn vị: triệu VND)

 

Số dư cuối ngày

TKTT – Tiết kiệm không kỳ hạn  

Tài khoản Thương Gia

 

Tài khoản Ưu Tiên

Tài khoản kinh doanh trực tuyến –

eBIZ

 

Tài khoản Lương

Tiền gửi Đầu tư Trực tuyến
%/năm
< 50 triệu đồng 0,30 0,40 0,40 0,00% 0,30 1,00
< 100 triệu đồng 0,30 0,60 0,70 0,00% 0,40 1,00
< 1 tỷ đồng 0,30 0,80 0,90 0,00% 0,60 1,00
> 1 tỷ đồng 0,30 1,00 1,00 0,00% 0,60 1,00

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm không thời hạn tại mới nhất trích nguồn tại tại website NH ACB

2/ Bảng lãi suất Tiết kiệm Đại Lộc (đơn vị: triệu VND)

 

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ (%/năm) Lãi tháng (%/năm)
 

200 – <500

 

500 – < 1 tỷ

 

1 tỷ – < 5 tỷ

 

5 tỷ – < 10 tỷ

 

>= 10 tỷ

 

200 – <500

 

500 – < 1 tỷ

 

1 tỷ – < 5 tỷ

 

5 tỷ – <10 tỷ

 

>= 10 tỷ

Hội viên Đồng, Bạc, Titan
1 Tháng 5,00 5,05 5,10 5,15 5,20
2 Tháng 5,20 5,25 5,30 5,35 5,40
3 Tháng 5,30 5,35 5,40 5,45 5,50
6 Tháng 6,20 6,25 6,30 6,35 6,40 6,10 6,15 6,20 6,25 6,30
12 Tháng 6,80 6,85 6,90 6,95 7,00 6,60 6,65 6,70 6,75 6,80
Hội viên Vàng, Kim Cương
1 Tháng 5,10 5,15 5,20 5,25 5,30
2 Tháng 5,30 5,35 5,40 5,45 5,50
3 Tháng 5,40 5,45 5,50 5,50 5,50
6 Tháng 6,30 6,35 6,40 6,45 6,50 6,20 6,25 6,30 6,35 6,40
12 Tháng 6,90 6,95 7,00 7,05 7,10 6,70 6,75 6,80 6,85 6,90

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm đại lộc tại mới nhất trích nguồn tại tại website NH ACB

Phân tích bảng lãi suất ngân hàng ACB

Đối với bảng lãi suất ngân hàng ACB từ 1 tháng với số tiền gửi từ 200 triệu đồng tới lên hơn 2 tỷ đều tăng 0,5%.

Với kỳ hạn gửi 12 tháng cùng số tiền trong khoảng 1 tỷ tới 5 tỷ khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất tương đương là 7,00%/ năm.

Ngoài ra, mức lãi suất cao kế tiếp là 9,95%/ năm với kỳ hạn gửi 12 tháng cùng số tiền 500 triệu tới 1 tỷ.

Tranhbien.vn tổng hợp