bảng giá chứng khoán vietinbank mới nhất hôm nay

bảng giá chứng khoán vietinbank xem ở đâu?

Ban xem ở đây: https://uniprice.cts.vn/default

Mở tài khoản trực tuyến

Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến Tại đây.

Hoàn thiện hợp đồng mở tài khoản tại Phòng Môi giới – Lưu ký Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch hoặc các Điểm hỗ trợ giao dịch chứng khoán của VietinBankSc trên toàn quốc.

Mở tài khoản trực tiếp tại Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các Điểm hỗ trợ giao dịch của VietinBankSc

Hồ sơ mở tài khoản bao gồm:

1. Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán: 01 bản

2. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán: 02 bản

3. Giấy đăng ký sử dụng các dịch vụ gia tăng: 02 bản

4. Và các giấy tờ sau:

– Đối với khách hàng là Cá nhân trong nước:

(1) Chứng minh thư: 01 bản sao.

– Đối với khách hàng là Cá nhân nước ngoài:

(1) Phiếu thông tin cá nhân nhà đầu tư nước ngoài: 01 bản

(2) Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư nước ngoài đã hợp pháp hóa lãnh sự: 02 bản sao và 02 bản sao đã dịch thuật và công chứng.

(3) Hộ chiếu: 02 bản sao công chứng

(*) Hồ sơ mở tài khoản của Nhà đầu tư nước ngoài cần được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và hợp thức hóa bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Quý khách vui lòng liên hệ với Phòng Môi giới lưu ký, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các Điểm hỗ trợ giao dịch của VietinBankSc để được hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán.