Agribank với khối tài sản khủng hàng triệu tỉ đồng

Theo nguồn tin mới nhất cho biết, ngân hàng phát triển nông thôn đã có ước tính về lợi nhuận trong năm nay và con số đáng bất ngờ vượt mong đợi trên triệu tỉ đồng.

Agribank ước tính đã hoàn thành 88% kế hoạch lợi nhuận

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản Agribank đạt gần 1,4 triệu tỉ đồng, nguồn vốn huy động đạt 1,28 triệu tỉ đồng, quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1,12 triệu tỉ đồng.

Các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng so với đầu năm. Trong đó dư nợ cho vay khách hàng pháp nhân đạt 311.582 tỉ đồng, chiếm 29,5%, tăng 4,4% so với đầu năm, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 745.309 tỉ đồng, chiếm 70,5%…

Hoạt động cho vay ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nên dây là lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn, với trên 70%/tổng dư nợ và nguồn vốn chiếm trên 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn.

Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Agribank phải hoàn thành thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo quyết định này, Agribank là 1 trong 4 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa do Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên.

Năm nay được xem là năm bản lề để ngân hàng chuẩn bị các bước cổ phần hóa, cũng là năm Agribank xác định tiếp tục tập trung triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2.

>>>Xem tiếp:https://vietnammoi.vn/agribank-kiem-loi-den-9700-ti-dong-co-khoi-tai-san-khung-14-trieu-ti-2019102422345522.htm