6 thủ thuật tư duy sáng tạo là gì?

Xã hội ngày càng phát triển, với xã hội lúc bấy giờ thì mỗi người ai cũng cần trang bị cho mình những kiến thức sẵn có để nâng cao tầm hiểu biết của bản thân mình. Mỗi người ai cũng có những tư duy sáng tạo rất độc đáo.

Vậy 6 thủ thuật tư duy sáng tạo là gì? Vâng tư duy sáng tạo là một kiểu tư duy đặc biệt, đặc trưng bởi sự sản sinh ra sản phẩm mới và xác lập các thành phần mới của hoạt động nhận thức nhằm tạo ra nó. Các thành phần này có liên quan đến động cơ, mục đích, đánh giá, các ý tưởng của chủ thể sáng tạo.

Tư duy sáng tạo là loại tư duy mà con người vận dụng kiến thức, kinh nghiệm nhằm tạo ra cái mới thỏa mãn nhu cầu thực tế.

6 thủ thuật tư duy sáng tạo là gì?

Các điều kiện để nuôi dưỡng và phát triển 6 thủ thuật tư duy sáng tạo.

  • Các điều kiện chung để nuôi dưỡng và phát triển 6 thủ thuật tư duy sáng tạo

+ Não và các giác quan: Sáng tạo là một quá trình, ở mỗi giai đoạn khác nhau của quá trình đó có sự tham gia của hai bán cầu não. Sự phối hợp hoạt động của hai bán cầu não có tác động rất lớn đến sự ra đời sản phẩm sáng tạo và hình thành năng lực sáng tạo.

+ Môi trường và sáng tạo: Môi trường được đề cập ở đây bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

+ Giáo dục, học tập: Chủ đạo, định hướng hình thành và nuôi dưỡng tư duy sáng tạo.

+ Hoạt động thực tiễn: Quyết định trực tiếp đến tư duy sáng tạo của con người. Tư duy sáng tạo phải dựa vào bản thân hoạt động tích cực của chính con người, đó là tính chất hoạt động của công việc, thái độ làm việc,… Sự khác nhau của hoạt động thực tiễn thì kết quả tư duy sáng tạo của con người cũng khác nhau.

Ý nghĩa và kỹ năng rèn luyện của 6 thủ thuật tư duy sáng tạo.

6 thủ thuật tư duy sáng tạo là chủ đề của một lĩnh vực nghiên cứu còn nhiều mới mẻ. Chắc chắn rồi tư duy sáng tạo chính là rèn luyện khả năng sáng tạo ẩn chứa trong con người bạn và tìm cách phát huy nó.

Phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo:

  • Tập kích não: Đây là một phương pháp tư duy sáng tạo rất hiệu quả dùng để phát triển nhiều giải đáp sáng tạo cho một vấn đề.
  • Tư duy tổng hợp: Là một quá trình phát triển ra các mối liên hệ làm thống nhất các bộ phận mà tưởng chừng như là tách biệt.
  • Tạo sơ đồ tư duy: Phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo này là một phương tiện mạnh để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não.

Tin tức liên quan:

6 thủ thuật tư duy sáng tạo là gì?

Tư duy giải quyết vấn đề là như thế nào?